Comissions Obreres de les Illes Balears | 2 octubre 2023.

Vota

L’ocupació continua creixent malgrat els auguris interessats dels qui volen crear un clima de pessimisme

  Les xifres avalen la bona salut de l’economia de les Illes amb la major reducció de la desocupació de tot l’Estat.

  04/05/2023.

  URL | Código para insertar

  Segons les darreres dades fetes públiques avui pel Ministeri de Treball i Economia Social, al mes d'abril les oficines del SOIB tenien registrades un total de 31.011 persones aturades. La xifra és un 26,01 % menys que la de l'any 2022, de manera que el saldo anual és de 10.904 persones aturades manco.

  Respecte al mes de març l'atur ha descendit, en termes absoluts, en -2.720 persones, mentre la variació relativa ha estat del -8,06 %. És el sector serveis, en el qual està basada aquesta reducció del nombre d'aturats, ja que suposa el 86% de la davallada de l'atur d'aquest mes.

  Pel que es refereix a la variació mensual de l'atur per sectors d'activitat econòmica, tenim que la disminució de l'atur ve liderada pel sector serveis amb -2.332 aturats manco, seguit del col·lectiu "sense ocupació anterior" amb -142, construcció amb -119, industria amb -96, i agricultura amb -31 persones.

  En el cas de les afiliacions a la Seguretat Social del mes d'abril, les Illes Balears compten amb una mitjana mensual de 552.291 afiliacions, el que suposa un augment de 58.832 persones afiliades més (+11,92%). La variació anual ha estat del +6,56%, amb un augment absolut de +34.009 afiliacions. La mitjana de creixement de l'Estat se situa en un 2,98 %.

  El panorama laboral es completa amb les dades de contractació registrada. Segons el Ministeri de Treball i Economia Social, a l'abril s'han signat a les Illes un total de 41.437 contractes, dels quals el 77,72% han estat indefinits, fruit de l’aplicació de la Reforma Laboral.

  La valoració que fa CCOO de les dades que s’han publicat avui és molt positiva perquè les xifres de desocupació i d’afiliació a la Seguretat Social continuen millorant; l’atur segueix amb la seva línia descendent i l’afiliació a la Seguretat Social puja com a conseqüència del bon moment econòmic que vivim a les Illes.

  En comparació amb la resta de l’estat espanyol, les Illes Balears lideren la creació d’ocupació, situant a la nostra comunitat com a tractora pel que fa a la creació de llocs de feina. Si Espanya és capdavantera a Europa, Balears ho és a Espanya en ocupació estable fruit de la reforma laboral pactada al diàleg social.

  Però aquest moment no seria tan bo si no s’haguessin protegit les  empreses durant la pandèmia amb el repartiment de 855 milions d’euros.

  Per altra banda, també les persones treballadores van ser protegides pels ERTO i per l’ajuda extraordinària del treballadors fixos discontinus, de manera que poguessin viure el pitjor moment de la nostra història de la millor manera possible, i estiguessin preparats per tornar a la feina.

  També volem assenyalar que no s’ha produït la ralentització de la nostra economia com els més pessimistes vaticinaven fa temps, sinó que tota la protecció ha permès una recuperació ràpida i que continua.

  I tot això, no s’hagués pogut fer sense el diàleg social, que s’ha vist reforçat durant aquesta legislatura.

  Per això, per continuar amb aquesta línia de diàleg i negociació i poder aconseguir acords que continuïn beneficiant a la classe treballadora, instem a  la població a votar en consciència, en conveniència, i amb responsabilitat a les pròximes eleccions de dia 28 de maig.