Comissions Obreres de les Illes Balears | 15 de juliol 2024.

Documents La Fundació

Fundació Ateneu

Nicolás Sartorius y Josep Benedicto

La inauguración de la exposición, que se presenta en la sede de CCOO en Palma, ha contado con la asistencia de Nicolás Sartorius, abogado y militante histórico de CCOO que fue condenado en el proceso 1001 junto a Marcelino Camacho, entre otros.

Josep Benedicto i Fernando Lezcano

En el dia d’avui s’ha presentat a la seu del sindicat la Fundació “Ateneu CCOO Illes Balears” en un acte en el que han participat Josep Benedicto, president de la fundació i en el que ha participat Fernando Lezcano, president de la “Fundació 1 de Mayo”.

 

FUNDACIÓ ATENEU CCOO ILLES BALEARS

 Tenim la satisfacció de presentar digitalment la FUNDACIÓ ATENEU CCOO ILLES BALEARS, una iniciativa del sindicat en la nostra comunitat que té com a finalitat la constitució d'un espai per a potenciar el debat, la reflexió i l'estudi sobre els processos socials, culturals, econòmics, històrics i polítics que afectin als treballadors i a les treballadores, en particular, i a la nostra societat, en general, en cadascun d'aquests àmbits.

El Consell Confederal de CCOO dels Illes Balears va aprovar la seva creació i, en aquests moments, s'ha pogut nomenar el seu patronat, aprovar els seus Estatuts i regularitzar els requisits legals i jurídics per a operar de manera autònoma.

En els seus principis està difondre la cultura i els valors del sindicalisme de classe que inspira CCOO, i impulsar les activitats que estimi en aquesta línia d'actuació.

Entre les seves funcions se li encomana la custòdia, la conservació i difusió del patrimoni històric de CCOO dels Illes Balears, del seu arxiu, documentació, audiovisuals i les publicacions que es poguessin realitzar.

La Fundació impulsarà les activitats que afavoreixin el coneixement i estudi del moviment obrer i del sindicalisme de classe, i promourà les línies d'actuació per a la capacitació dels treballadors i de les treballadores i la dels seus representants a través de la formació per al desenvolupament de la seva activitat sindical.

Aquesta nova eina que crea CCOO de les Illes Balears té com a finalitat establir relacions amb altres entitats del nostre sindicat en altres àmbits geogràfics, així com amb altres fundacions del territori Balear amb les quals podrà desenvolupar activitats a través de col·laboracions, treballs i estudis que els són propis per la seva finalitat.

Es dirigeix a tots els ciutadans en general, però molt especialment als treballadors i a les treballadores, i tindrà un caràcter públic i obert.

Donem la benvinguda a aquesta iniciativa desitjant-li molts èxits de futur.

 

 

FUNDACIÓN ATENEO CCOO ILLES BALEARS

Tenemos la satisfacción de presentar digitalmente la FUNDACIÓN ATENEO CCOO ILLES BALEARS, una iniciativa del sindicato en nuestra comunidad que tiene como finalidad la constitución de un espacio para potenciar el debate, la reflexión y el estudio sobre los procesos sociales, culturales, económicos, históricos y políticos que afecten a los trabajadores y a las trabajadoras, en particular, y a nuestra sociedad, en general, en cada uno de estos ámbitos.

El Consejo Confederal de CCOO de les Illes Balears aprobó su creación y, en estos momentos, se ha podido nombrar su patronato, aprobar sus Estatutos y regularizar los requisitos legales y jurídicos para operar de forma autónoma.

En sus principios está difundir la cultura y los valores del sindicalismo de clase que inspira CCOO, e impulsar las actividades que estime en esta línea de actuación.

Entre sus funciones se le encomienda la custodia, la conservación y difusión del patrimonio histórico de CCOO de les Illes Balears, de su archivo, documentación, audiovisuales y las publicaciones que se pudieran realizar.

La Fundación impulsará las actividades que favorezcan el conocimiento y estudio del movimiento obrero y del sindicalismo de clase, y promoverá las líneas de actuación para la capacitación de los trabajadores y de las trabajadoras y la de sus representantes a través de la formación para el desarrollo de su actividad sindical.

Esta nueva herramienta que crea CCOO de les Illes Balears tiene como finalidad establecer relaciones con otras entidades de nuestro sindicato en otros ámbitos geográficos, así como con otras fundaciones del territorio Balear con las que podrá desarrollar actividades a través de colaboraciones, trabajos y estudios que les son propios por su finalidad.

Se dirige a todos los ciudadanos en general, pero muy especialmente a los trabajadores y las trabajadoras, y tendrá un carácter público y abierto.

Demos la bienvenida a esta iniciativa deseándole muchos éxitos de futuro.