Comissions Obreres de les Illes Balears | 15 de juliol 2024.

Eleccions sindicals

Documents Eleccions sindicals

REGLAMENTO DE ELECCIONES SINDICALES

Real Decreto 1844/1994. Reglamento de elecciones a órganos de representación de los trabajadores en la empresa.

Veure document

LEY ORGÁNICA DE LIBERTAD SINDICAL

Ley Orgánica 11/1985

Veure document

ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

Versión en español

Veure document

ESTATUT DELS TREBALLADORS

Versió catalana

Veure document

LEGISLACIÓ LABORAL BÀSICA

ÍNDICE 1. NORMAS DE COTIZACIÓN 2014 .............................................4 2. PENSIONES PÚBLICAS ........................................................20 3. PRESTACIONES POR DESEMPLEO .....................................32 4. OTRAS PRESTACIONES .......................................................45 5. FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA) ......................58

Veure document