Comissions Obreres de les Illes Balears | 25 d?abril 2024.

Vota
 • Polítiques socials
 • CITE

Polítiques Socials

Documents Polítiques Socials

CITE

Centre d'informació per a treballadors estrangers

CITE és un servei de CCOO destinat a tots els treballadors i treballadores immigrats, estiguin en situació regular o no.


Quins serveis t'ofereix?

CITE-CCOO t'ofereix informació, orientació i assessorament sobre:

 • els teus drets i deures com a treballador o treballadora.
 • totes aquelles qüestions relacionades amb les autoritzacions de treball i residència: com obtenir una autorització inicial, com renovar-la, quina documentació s'ha de presentar i en quines oficines.
 • Com sol·licitar el reagrupament familiar.
 • Informació sobre les autoritzacions de règim comunitari.
 • Sol·licitud i renovació de les targetes d'estudiant.
 • Contingents i processos extraordinaris de regularització.
 • Arrelament social i arrelament laboral.
 • Ordres d'expulsió.
 • Com pots obtenir la nacionalitat espanyola.
 • Informació sobre orientació i recerca d'ocupació.
 • Informació sobre la Xarxa de Serveis Socials.

El Vè Congrés Confederal estatal va decidir que "CCOO ha de participar activament en l'adequació de les polítiques d'immigració no sols a nivell confederal, sinó també a través de totes les seves estructures.

L'obertura i potenciació del Centre d'Informació i Assessorament a Treballadors Migrants (CITE), en la totalitat de les zones d'alta concentració d'immigrants, és un bon camí per facilitar a un temps el protagonisme dels propis immigrants en aquesta tasca i la seva plena incorporació al sindicat". La xarxa d'oficines de CITE neix d'una decisió política del sindicat basada en una realitat social inqüestionable i en principis de solidaritat. Perquè la solidaritat, per a CCOO és molt més que una bella paraula, és un vincle que té un immens valor, tant per a qui la rep com per als qui la practiquen dia a dia.


Eleccions Sindicals

Els treballadors estrangers tenen dret al vot i a ser elegits en les eleccions sindicals

Per què els treballadors i treballadores immigrats han de participar en les eleccions sindicals?

 • Perquè són l'únic àmbit de participació institucional que tenen els treballadors i treballadores que es troben en situació regular.
 • Perquè determinen la representativitat i la capacitat legal de negociació dels treballadors amb els empresaris.
 • Perquè ens permeten lluitar per la igualtat salarial i les condicions de treball sense distinció d'origen, sexe o nacionalitat.

Qui pot ser elegit?

Treballadors i treballadores majors de 18 anys, immigrats en situació regular, amb una antiguitat mínima de 6 mesos a l'empresa, sense distinció de país de procedència i tipus de contracte. Els delegats de personal són elegits per sufragi universal pels treballadors de l'empresa.

Qui pot votar?

Tots els treballadors i treballadores immigrats en situació regular majors de 16 anys, amb una antiguitat mínima a l'empresa d'un mes.

Si ets elegit com a representant legal dels treballadors en la teva empresa, tens dret a:

 • Rebre informació sobre contractació a l'empresa.
 • Defensar els teus companys perquè l'empresa compleixi la legalitat.
 • Reunir i informar els teus companys.
 • Disposar de temps per poder realitzar les funcions de representació (de 15 a 40 hores al mes, segons la grandària de l'empresa).