Comissions Obreres de les Illes Balears | 15 de juliol 2024.

Ocupació

Documents Ocupació

Les dades confirmen que és urgent un canvi de model i que l’atur de llarga durada s’està cronificant. En conseqüència, cal posar en marxa polítiques actives d’ocupació que ajudin a les persones desocupades a insertar-se en el món laboral; i que es trobi un equilibri en el repartiment dels beneficis empresarials.

Amb les dades que hem conegut avui dematí es confirmen que les Illes Balears segueixen millorant dades d’atur i d’afiliació a la seguretat social al temps que empitjoren les condicions de vida de les persones treballadores. Des del sindicat insistim en que aquesta tendència s’ha de revertir per a que la nostra terra sigui un lloc atractiu on viure.

José Luis Garcia i Mariàngels Aguiló a la presentació de l'estudi.

  • José Luis García i mariàngels Aguiló han presentat avui l'estudi per un salari de referència i la valoracío sindical.
  • Segons un estudi de CCOO, encarregat a la Fundació Intercoopera, s’ha calculat el Salari de Referència de les Illes Balears de forma insularitzada. Aquest es xifra -en 14 pagues- de 1.933,33€ a Mallorca, 1.741,07€ a Menorca, 2.470,38€ a Eivissa i 2.632,19€ a Formentera.
  • Els resultats demostren els grans desequilibris que existeixen entre illes, donats principalment pel preu de l’habitatge que distorsiona la regulació del mercat laboral que ja no es regeix per l’oferta i la demanda.

.

La reforma laboral que va entrar en vigor a principis del 2022 ha tingut un efecte molt positiu en quant a la contractació indefinida i a la estabilitat laboral de les persones treballadores. A les Illes Balears ha suposat que la contractació indefinida hagi passat de suposar un 18% a un 70% de la contractació total, el millor resultat de l’estat. L’estabilitat laboral també ha implicat més consum intern i millors resultats econòmics per a les empreses.

El preu de l’habitatge a les Illes Balears continua pujant i les persones treballadores tenen seriosos problemes per accedir a un habitatge digne i estan proliferant els infrahabitatges. Per això és urgent desenvolupar l’existent llei d’habitatge de les Illes Balears per evitar la desocupació o conservar i rehabilitar habitatge existent, entre altres mesures.

Mariàngels Aguiló i Eva Cerdeiriña

Informe "Dona i Mercat Laboral a les Illes Balears".

El estudio realizado por CCOO pone de relieve que las discriminaciones por sexo en el ámbito laboral son más presentes en las mujeres en edades comprendidas entre los 35 y 44 años y que además la formación no consigue mejorar la inserción ni evitar las diferencias salariales. La dedicación a los cuidados sigue siendo un factor determinante para la situación de la mujer en el entorno laboral.

Davant les bones xifres d’atur i afiliació a la Seguretat Social que s’han conegut avui, el sindicat persisteix en recordar que les persones treballadores no veuen repercutida aquestes bones dades en la seva vida i benestar.

José Luis Garcia i Mariàngels Aguilo presenten l'Estudi del Mercat Laboral 2023 a les Illes Balears

L’estudi sobre el mercat laboral a les Illes Balears durant el 2023 realitzat per CCOO destaca que les bones xifres econòmiques i del mercat de feina no es tradueixen en un ascens del benestar de la classe treballadora.

L’atur a les Illes Balears continua disminuint però encara tenim un mercat de treball estacional que hem de superar.

  • Així es dedueix de l'Estudi del Mercat Laboral al 2023 a les Illes Balears elaborat per CCOO Illes Balears.

Des del sindicat insistim en que s’ha d’aprofitar el moment i la conjuntura econòmica per tal de fomentar un canvi de model econòmic i fer-lo més sostenible socialment i mediambientalment. Hem d’apostar per mecanismes que facin millorar la qualitat dels llocs de feina i permetin erradicar la figura de la persona treballadora pobra.

Cada mes veiem com les dades d’atur i afiliació a la Seguretat Social milloren respecte dels anys passats, però no està suposant un avanç en les condicions de vida de la gent. Per això, les empreses han d’abordar seriosament el repartiment dels beneficis empresarials amb la classe treballadora, al mateix temps que fomenten i reconeixen la qualificació dels professionals. Només així podrem tenir, a les Illes Balears, una economia sostenible socialment.

  • Podeu consultar l'Estudi del mercat laboral durant la temporada turísitca 2023 a les Pitiüses

Les xifres són positives però la realitat de les famílies és una altra: costa arribar a final de mes i les càrregues de feina son, moltes vegades, excessives. Per això des del sindicat creiem que és el moment de millorar la qualitat dels llocs de feina i les condicions de vida.

Les empreses han de tenir en compte que un excés de càrrega de .feina és perjudicial per la salut dels treballadors i treballadores. Per altra banda, el salari que perceben no basta per assumir el cost de la vida a les Illes.

Per CCOO, les condicions de vida de les persones treballadores són la peça clau en la que s’ha de treballar per a continuar tenint unes bones dades econòmiques.

Les persones treballadores de la nostra comunitat pateixen fortes carregues de feina per poder atendre la demanda existent, es mereixen unes condicions de vida digna.