Comissions Obreres de les Illes Balears | 15 de juliol 2024.

Política de privadesa

COMISIONES OBRERAS DE ILLES BALEARS, amb CIF: G07177074 i domicili en Carrer De Francesc De Borja Moll, 3 - 07003 (Palma De Mallorca), com a titular de la web que vostè està consultant, vol per mitjà de la present declaració, informar a tots els visitants, de quina és la nostra política de manteniment de la privadesa i tractament de les dades de caràcter personal que són facilitats de forma lliure i voluntària per tots els usuaris.

COMISIONES OBRERAS DE ILLES BALEARS desitja informar-li que serà responsable dels fitxers automatitzats derivats de la inscripció o emplenament, per qualsevol dels usuaris o visitants d´aquesta pàgina i que decideixin emplenar algun dels formularis existents en la mateixa. No obstant això, en cadascuna de la presa de dades que es realitzi, se li indicarà a través de la corresponent clàusula, la informació pertinent conforme a l´establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades Personals.

COMISIONES OBRERAS DE ILLES BALEARS adoptarà les mesures d´índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar així la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l´estat de la tecnologia d´acord amb l´establert pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d´abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d´aquestes dades (conegut com RGPD o Reglament Europeu de Protecció de Dades).

Els usuaris tenen reconeguts i podran exercitar els drets d´accés, supressió, rectificació, portabilitat, limitació del tractament i oposició, a través dels següents formularis: formulari d´exercici de dret de supressió, formulari d´exercici de dret d'accés, formulari d´exercici de dret de rectificació conforme a l´indicat al moment de la recollida de dades, formulari d´exercici de dret de portabilitat, formulari d´exercici de limitació del tractament, formulari d'exercici d'oposició o bé dirigint-se a: COMISIONES OBRERAS DE ILLES BALEARS, Carrer De Francesc De Borja Moll, 3 - 07003 (Palma De Mallorca), indicant la referència Delegat de Protecció de Dades (o DPD). També pot dirigir una sol·licitud o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a través de l´adreça dpd@ccoo.es.

La sol·licitud, que sempre portarà acreditació d´identitat, haurà de contenir nom, cognoms de l´interessat, fotocòpia del DNI, petició en què es concreta la sol·licitud, domicili a lefecte de notificacions, data i signatura del sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seva esmena.

Tots els subscriptors de publicacions rebran en cadascun dels enviaments, una clàusula informativa on els serà indicada la possibilitat de processar la baixa.

COMISIONES OBRERAS DE ILLES BALEARS pot utilitzar cookies quan un usuari navega per aquesta pàgina web, amb l´objectiu d´identificar i millorar la navegació i reforçar la seguretat. La utilització d'aquestes cookies no proporcionen per si mateix ni noms d'usuari, ni cap dada de caràcter personal, ni pot llegir dades del seu disc dur i roman únicament mentre es manté oberta la sessió, no emmagatzemant-se en el seu ordinador. D'altra banda, l'usuari sempre té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat per pantalla.

En aquesta web pot trobar enllaços d´interès a altres llocs web. COMISIONES OBRERAS DE ILLES BALEARS no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, per la qual cosa l´usuari accedirà sota les condicions d´ús que regeixin aquestes pàgines.

COMISIONES OBRERAS DE ILLES BALEARS pot modificar aquesta política de privadesa en funció de les exigències legislatives, normatives o instruccions de l´Agència de Protecció de Dades, així com qualsevol canvi en la nostra organització que ens obligui a això.