Comissions Obreres de les Illes Balears | 15 de juliol 2024.

Càncer zero a la feina

    Campanya per a la prevenció dels processos cancerígens d'origen laboral posada en marxa per la Confederació Sindical de Comissions Obreres.

    20/05/2014.

    La Secretaria de Salut Laboral de la Confederació Sindical de CCOO ha decidit impulsar una campanya de prevenció del càncer en el treball amb els objectius d'eliminar o reduir l'ús d'agents cancerígens als llocs de treball i aconseguir acords a nivell d'empresa i sector per a l'eliminació de cancerígens en els processos productius. Per a això comptarà amb la mobilització, per aquests objectius, dels quadres sindicals i dels delegats de prevenció i, també, cercarà teixir una àmplia xarxa d'aliances i suports públics, professionals i ciutadans.

    Campaña para la prevención de los procesos cancerígenos de origen laboral puesta en marcha por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras.

    La Secretaría de Salud Laboral de la Confederación Sindical de CCOO ha decidido impulsar una campaña de prevención del cáncer en el trabajo con los objetivos de eliminar o reducir el uso de agentes cancerígenos en los lugares de trabajo y conseguir acuerdos a nivel de empresa y sector para la eliminación de cancerígenos en los procesos productivos. Para ello va a contar con la movilización, por estos objetivos, de los cuadros sindicales y de los delegados de prevención y, también, buscará tejer una amplia red de alianzas y apoyos públicos, profesionales y ciudadanos.