Les oposicions docents s’ajornen definitivament al 2021

  A la Mesa Sectorial d’Educació que s’ha fet avui dematí finalment s’ha aclarit la incertesa sobre les oposicions docents i es pren la decisió definitiva d’aplaçar-les al 2021. A més s’han transmès les instruccions i guies a seguir de cara al desenvolupament del tercer trimestre i l’avaluació de final de curs.

  16/04/2020.

  Les oposicions docents s’ajornen definitivament al 2021

  A la Mesa Sectorial d’Educació que s’ha fet avui dematí finalment s’ha aclarit la incertesa sobre les oposicions docents i es pren la decisió definitiva d’aplaçar-les al 2021. A més s’han transmès les instruccions i guies a seguir de cara al desenvolupament del tercer trimestre i l’avaluació de final de curs.

  Dijous, 16 d’abril de 2020

  Pel que fa a l’ajornament de les oposicions, la FE-CCOO entén que és una decisió de força major a causa de la crisi sanitària actual i per tant ho recolza per tal d’assegurar la salut tant d’opositors com dels membres del tribunal. Tot i això, des de CCOO seguim reivindicant que no es poden perdre les places i per això exigim al Govern Central un ferm compromís al respecte. També serà necessari fer un acord que contempli un pla d’oposicions fins a final de legislatura per tal d’anar augmentant la taxa d’estabilitat dels docents i unes mesures d’estabilitat per als interins i interines. Tot això ho haurem de tractar el més aviat possible.

  Les instruccions d’avaluació final s’ajusten a les indicacions del Ministeri d’Educació en coordinació amb les CCAA i en molts aspectes respecten les idees proposades per la Federació Estatal d’Ensenyament de CCOO.

  Es proposa la repetició de curs com una mesura extraordinària per tal de no perjudicar a cap alumne. Cal tenir present que això no suposa un aprovat general, de fet s'habilitaran mecanismes per la recuperació d’aquelles matèries no superades o pendents de cursos anteriors.

  Pel que fa a un possible pla d’acompanyament escolar al mes de juliol, des de la FE-CCOO hem comunicat que si es fa, s’han de respectar les mesures de protecció per a la salut, no ha de ser obligatori per als docents i no pot suposar un allargament del període lectiu. Tot i que no hi ha cap decisió definitiva, celebrem que la Conselleria vagi en la mateixa línia del que proposem.

  Per a l’avaluació final de curs es tindran en compte els resultats obtinguts d’abans de la suspensió de les activitats lectives presencials, és a dir, l’avaluació serà contínua i sobre els continguts impartits. Les activitats, treballs i/o resultats de proves realitzats a partir de l’inici de la suspensió de les activitats lectives presencials es consideraran exclusivament per augmentar la qualificació que tenia l’alumne abans de la suspensió.

  Les darreres instruccions de la Conselleria d’Educació tracten d’adaptar a l’actual situació d’excepcionalitat, l’avaluació final d’aquest curs, així com els criteris de promoció i de titulació. També estableixen unes mesures per a la flexibilització de les programacions del proper curs amb l’objectiu de consolidar o reforçar els aspectes del currículum que es considerin aprenentatges essencials d'aquest curs per poder continuar amb la planificació curricular del següent curs amb garanties d’èxit.

  Per segon de Batxillerat, s’allargarà el curs per poder finalitzar-lo i realitzar amb les majors garanties possibles la PBAU, prova que es manté i on s'amplia l'opcionalitat per facilitar unes proves d’accés equitatives a tots els aspirants, intentant paliar l’efecte de la suspensió de les classes presencials per aquest final d’etapa.

  Al fil de les conclusions extretes al qüestionari que la FE-CCOO va passar als docents, hem transmès a la Conselleria, la preocupació dels docents pels alumnes de 2n de Batxillerat i les dificultats que es tenen per atendre les necessitats dels alumnes NESE. Per això hem demanat que hi hagi una estreta coordinació entre tutors i departament d’orientació. També hem volgut posar de manifest que a més de les dificultats que ens transmeten els docents per disposar d’un ordinador per realitzar les tasques on-line, és necessari donar més formació permanent en quant a eines TIC i ensenyament a distància. Creim que això ha de suposar un punt d’inflexió i que realment aquest tipus de formació, afegit a la dotació dels mitjans, pugui ser una realitat en breu.

  Pel que fa a la FP, entenem i valorem positivament, tenint en compte les dificultats que moltes empreses tindran per acollir alumnes, que es busquin escenaris que cobreixin les necessitats de l’alumnat que ha de fer pràctiques en centres de treball. Tot i això hem transmès a la Conselleria que trobem que, sempre i quan la situació sanitària ho permeti i els sectors d’activitat estiguin oberts, s’han de potenciar les pràctiques en empresa, ja que és una de les essències de la FP.

  Per acabar hem comunicat la nostra preocupació de cara a l’organització del proper curs que haurem de pactar, com per exemple les ràtios elevades que tenim i hem recordat que la sortida d’aquesta crisi ha de ser amb un reforçament del sistema públic i no amb retallades com les que vam viure en temps passats.

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.