Els docents es reinventen cada dia per fer les classes on-line

  La FE-CCOO abans de partir de vacances de setmana Santa va posar en marxa un qüestionari per tal d’avaluar el desenvolupament i les dificultats trobades en la tasca de teletreball realitzada pels docents durant aquestes setmanes de confinament.

  16/04/2020.

  El resultats de tal qüestionari contestat principalment per professionals que imparteixen les etapes de primària i secundària, revela el gran treball i l’esforç que està realitzant el personal docent per reinventar-se i adequar la seva tasca habitual a la realitzada a distància a causa del confinament. Més del 90% de les persones que han emplenat el qüestionari indiquen que han hagut d’incrementar de forma substancial el volum de feina per tal d’adequar-se a la nova situació. A més hem de tenir en compte que ho fan amb els seus recursos materials i de connectivitat.

  Tot i el gran esforç realitzat pels docents, no només per adaptar-se, sinó també per coordinar-se amb tot l’equip educatiu (més del 90% indica que es pot coordinar bé amb la resta de docents) veiem que encara troben dificultats en alguns aspectes que semblen rellevants i que s’haurien de tractar de cara al començament del tercer trimestre. A banda de les demandes de formació en tecnologies e-learning, els docents tenen dificultats per poder disposar de totes les eines necessàries per tal de dur a terme la seva tasca de forma òptima. Per exemple, ordinadors que han de compartir amb altres membres de la família o pissarres per poder enregistrar les explicacions.

  L’alumnat en moltes ocasions també té dificultats per seguir el ritme de les tasques proposades. Gairebé un 16% dels docents tenen més del 50% dels alumnes que no segueixen les classes amb regularitat. Això és degut en gran mesura a la manca de recursos informàtics o a la dificultat de les famílies de conciliar el teletreball i les tasques dels infants. A més un 42% troben dificultats per atendre les necessitats dels alumnes amb alguna Necessitats Específica de Suport Educatiu (NESE) perquè no tenen els contactes, aquest és difícil o no tenen els recursos adequats. Queda palès que la situació socioeconòmica de moltes famílies dificulta el desenvolupament de les tasques i incrementa la desigualtat.

  Totes aquestes dades ens han de servir per prendre decisions de cara al tercer trimestre. S’haurà de decidir si les tasques han de ser obligatòries i si han de servir per a l’avaluació, ajudem a tot l’alumnat a seguir el ritme i evitem agreujar l'escletxa digital. La Conselleria, també hauria de pensar en mesures per pal·liar les dificultats materials dels docents per atendre a les seves obligacions professionals.

  És prou significatiu que el 20% del professorat (1 de cada 5 docents) afirma no disposar de les eines necessàries per realitzar la tasca docent a distància.

  Majoritàriament, un 43% de les persones que han contestat, pensen que s’haurien d’adaptar els cursos posteriors per tal de pal·liar les mancances que es puguin produir per la situació actual.

  Pel que fa a la tornada de la docència presencial, observem que la preocupació principal es centra en l’alumnat de batxillerat ja que, segons un 43% dels docents, haurien de ser els primers en incorporar-se en cas de tornar a les classes presencials com a conseqüència de les proves d’accés a la universitat.

  Observem que el professorat troba com a principals problemes per al desenvolupament de la tasca docent: l'existent escletxa digital, les dificultats amb l'atenció individualitzada de l’alumnat, la manca d'una directriu clara, mancances de material digital de qualitat, la manca d'implicació i col·laboració per part d’algunes famílies, així com moltes dificultats en l'avaluació del procés d'aprenentatge a distància.

  A l’espera de la Mesa Sectorial de demà i de les decisions preses a la Sectorial d’educació amb el Ministeri, instem a la Conselleria a prendre en consideració aquestes demandes del professorat i solucionar en la mesura que sigui possible les deficiències detectades.

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.