Comissions Obreres de les Illes Balears | 3 de març 2024.

Vota

NOMÉS AMB UN LLOC DE FEINA NO ES POT VIURE A BALEARS

  Tenir feina a Balears no vol dir poder accedir a un habitatge i moltes de les persones treballadores de Balears comencen a viure a caravanes i, fins i tot, a tendes de campanya.

  04/04/2023.

  URL | Código para insertar

  Segons les dades fetes públiques avui pel Ministeri d’Ocupació i Economia social al mes de març, l’atur registrat es xifra en 33.731 persones. Respecte al mes de febrer, l’atur ha davallat en termes absoluts en -1.469 persones, mentre la variació relativa ha estat del -4,17 %. Pel que fa a la variació anual tenim un disminució del 31,84 % amb un total de 15.759 aturats menys que al mes de març del 2022.

  Pel que fa als sectors d’activitat econòmica, encara que la davallada de l’atur es produeix en tots els sectors menys en el sector “sense ocupació anterior”, novament és el sector serveis (- 1.414 ) el que lidera la millora, seguit de construcció (- 107 ) durant el mes de març.

  En el cas de les afiliacions a la Seguretat Social, la mitjana mensual ha estat de 493.459 afiliacions, el seu nombre creix mensualment un 6,44 % (+29.853 ) mentre la variació anual se situa en un +5,59 % (+26.139 ).

  Segons les dades de contractació, dels 33.113 signats al mes de març, el 75,28% són contractes indefinits (+24.931) i el 24,72% son temporals (8.182). 

  Les dades d'ocupació i afiliació a la Seguretat Social que s'han publicat avui tornen a batre records a la nostra comunitat autònoma. Continuem amb unes dades molt positives que ens permeten parlar de plena ocupació.

  No obstant això, volem assenyalar que aquestes dades són fruit del començament de la temporada turística i, per tant, mostra de l'estacionalitat de la nostra economia. Una estacionalitat que fa que els treballadors i les treballadores fixes discontínues es comencin a incorporar a la seva activitat i es reflecteix com a un descens important en el nombre de persones demandant d'ocupació. 

  A més a més, donada la forta inflació que patim i l'elevat preu de l'habitatge a les nostres illes, aquestes dades d'avui, encara que positives, no són suficients per poder tenir una vida digna. Tenir feina no vol dir poder accedir a un habitatge i moltes de les persones treballadores de Balears comencen a viure a caravanes i, fins i tot, a tendes de campanya.

  Davant aquesta situació, per CCOO es fa necessari desenvolupar un model econòmic de tot l'any, en el qual els treballadors i les treballadores tinguin feina durant dotze mesos i, per tant, ingressos anuals, amb salaris actualitzats en funció del preu de la vida, i que també possibilitin l'accés a un habitatge digne.