Comissions Obreres de les Illes Balears | 3 de març 2024.

Vota

OCUPACIÓ DIGNA AMB SALARIS DIGNES

  CCOO reclama que per poder tenir una ocupació digna s’han de cobrar salaris dignes que permetin fer front a les despeses de la vida diària amb tranquil·litat.

  27/04/2023.

  URL | Código para insertar

  Segons les dades EPA fetes públiques avui per l’Institut Nacional d’Estadística, en el primer trimestre de l’any 2023, l’atur afecta un total de 117.900 persones, que representen el 18,14 % de la població activa balear, una taxa que es superior a la de l’any 2022 en 0,11 punts percentuals.

  Per comparació al mateix període de l’any 2022, el nombre de persones aturades ha augmentat en un +0,72%, un augment que significa un creixement en nombres absoluts de +800 persones. En relació al trimestre anterior, l’atur balear s’incrementa en +48.000 persones amb una taxa de variació trimestral del +68,76%. 

  Juntament amb l’augment de l’atur, el total d’ocupats es redueix interanualment en 100 persones, amb una disminució relativa del -0,01%. En total, les Balears compten amb 532.200 persones ocupades i per comparació amb el trimestre anterior ha descendit en -38.600 ocupats, el que percentualment suposa un -6,76%.

  Per CCOO les dades de l'EPA que s’han publicat avui es corresponen amb un primer trimestre en el qual la nostra economia es troba en “stand by” a l’espera de l’inici de la temporada turística que apunta que serà igual o millor que la de l’any passat.

  Per això, demanem que la nostra principal activitat es pugui desenvolupar durant tot l’any, la qual cosa permet que les persones treballadores puguin tenir un salari els 365 dies de l’any. També demanem un salari digne, reflex d’una ocupació digna i, per tant, d’una vida digna.

  Per altra banda, si els preus de la cistella de la compra i de l'habitatge augmenten de manera important, és de justícia que també hi hagi increments salarials que facilitin que totes les persones treballadores puguin fer front a les despeses de la vida diària amb tranquil·litat. No podem resignar-nos al fet que els salaris continuïn perdent poder adquisitiu que empobreix cada vegada més als treballadors i a les treballadores.

  A més a més, les empreses estan declarant beneficis molt importants que pel sindicat s’han de repartir entre els seus treballadors i treballadores. No podem acceptar que els empresaris visquin folgadament gràcies als beneficis generats amb l'esforç de les persones treballadores.

  Per tot això, i per a exigir a la patronal pujades salarials lligades a clàusules de revisió en funció dels beneficis empresarials declarats, des de CCOO instem a totes les persones a sortir al carrer el dia 1 de maig, dia de reivindicació i de lluita pels drets de la classe treballadora.