Comissions Obreres de les Illes Balears | 25 d?abril 2024.

Vota

Onada Sindical a Catalunya

  • Els dies 5 i 6 d’octubre d’enguany es celebrà a Barcelona la segona sessió de l’ONADA sindical del 12è mandat de la CS de CCOO.

ONADA és l’ESPAI SINDICAL que preveu la relació directa entre CCOO de les Illes Balears, CCOO del País Valencià i CCOO de Catalunya. A cada trobada s’analitza el context social i polític, i es desenvolupen temes comuns amb la voluntat de compartir experiències, visions i solucions.

13/10/2023.
Inguració de l'espai Onada

Inguració de l'espai Onada

Aquest 2023 seguim en un context d’incertesa de caràcter global, amb unes situacions recents molt greus fruit de l’impacte de les desastroses conseqüències del canvi climàtic (i de les condicions de pobresa de molta població a escala mundial), i amb un cistell de consum en què repercuteixen molts factors que incideixen negativament sobre les economies de la classe treballadora.

A més, ens trobem al mig d’un context polític en què el futur del Govern de l’Estat espanyol no queda del tot definit i és font de preocupació per a tothom.

Per tot això, els protagonistes d’aquesta trobada sindical volen tractar uns temes comuns i d’absoluta actualitat i interès, com el model turístic actual i de futur, l’habitatge i l’impacte dels governs de dreta i extrema dreta sobre la vida de la ciutadania.

El primer tema, doncs, que es tractarà al llarg dels dos dies d’ONADA serà el del sector turístic. És una qüestió difícil de definir, ja que, a més d’englobar activitats d’hoteleria, restauració i transport, que són per definició els subsectors de referència, impacta de manera cabdal en el comerç, la logística, la mobilitat o l’oci nocturn, en definitiva, en tota una quantitat, cada cop més gran, d’oferta especialitzada. La mirada ha de ser holística i el tractament de les relacions laborals ha d’anar en concordança amb aquesta realitat multisectorial.

Aquesta primera sessió, presentada per CCOO de les Illes Balears, vol posar de manifest que hi ha diferents aspectes que s’han de tenir en compte a l’hora d’abordar el turisme als nostres territoris. Pel que fa al sindicat, en el cas de CCOO de les Illes Balears, es fa èmfasi en la negociació col·lectiva, cabdal a l’hora d’establir millores per a la classe treballadora en un entorn en transformació; els espais de concertació, que emanen del diàleg social, com són les meses de turisme o de mobilitat; el marc legislatiu, que, en el cas de les Illes, inclou, en un text com és la Llei turística, articles que incideixen de manera directa en la qualitat del treball, i el marc de convivència, amb problemes cada cop més recurrents com són la saturació, la gentrificació i la petjada ecològica.

A partir de l’experiència que es viu a les Illes i que, de ben segur, és coincident amb els tres territoris que conformem ONADA, es pot obrir un debat interessant, necessari i enriquidor.

El segon tema, a càrrec de CCOO de Catalunya, té una relació directa, també, amb el primer. Es tractarà l’accés a l’habitatge, molts cops negat als treballadors i treballadores del sector turístic, i s’hi donarà un enfocament innovador, ja que, d’aquest dret, se n’analitzarà l’accés, element que es posarà en relació amb els nivells salarials.

Per donar-hi substància empírica, es farà la presentació de l’estudi “L’habitatge tenia un preu”, elaborat per la Fundació Cipriano García i presentat en el marc del Festival Internacional de l’Habitatge Social el juny del 2023. Aquest estudi parteix de la premissa que el dret a gaudir d’un habitatge digne, que empara l’article 47 de la Constitució, no pot restar condicionat a una determinada composició de la llar: el salari d’un treballador o treballadora hauria de ser suficient per accedir a l’habitatge i, alhora, garantir-li el fet de poder sufragar la resta de despeses necessàries per viure i realitzar-se com a persona.

Això no obstant, durant les darreres dècades, l’evolució dels salaris i del preu de l’habitatge no només ha conduït a l’augment de les persones i de les famílies treballadores que viuen al llindar de la pobresa, sinó a un alt grau d’acceptació social del fet que un salari no és suficient per accedir a l’habitatge. L’estudi, que se centra en la ciutat de Barcelona, parteix d’una anàlisi actualitzada de la situació dels preus de l’habitatge i de les rendes salarials detallades als diferents districtes i barris de la ciutat. Aquestes dades són un exemple molt il·lustratiu d’una situació més generalitzada i extrapolable a altres ciutats que servirà de base per animar el debat.

Per acabar, el tercer tema, presentat per CCOO del País Valencià, serà l’anàlisi d’algunes de les conseqüències derivades del nou context polític. Amb els nous governs ultraconservadors s’obre un període en què es posen en risc alguns dels drets polítics, culturals, lingüístics i identitaris aconseguits en les darreres dècades de democràcia i autogovern.

La presència de l’extrema dreta als governs i a les institucions fa perillar la salut del diàleg social i els drets col·lectius. Davant aquesta conjuntura, cal plantejar-se conjuntament les millors estratègies sindicals per defensar les estructures del diàleg social emanades del paper constitucional dels sindicats de classe.

Aquest espai sindical ha de propiciar l’intercanvi qualitatiu d’experiències i la capacitat de resposta comuna a les problemàtiques analitzades. Per això, la metodologia escollida serà absolutament participativa i articulada per aprofitar cada moment de la trobada.