Comissions Obreres de les Illes Balears | 3 de març 2024.

Vota

338.000 persones treballadores es beneficiarien de la reducció de la jornada a 37,5 hores a les Illes Balears

  La població assalariada a temps complet és la que se veuria afectada per la reducció legal de la jornada laboral. Això suposaria una millora de les seves condicions laborals i una oportunitat per a la conciliació familiar. És una proposta possible i necessària.

  01/11/2023.
  .

  .

  Segons una anàlisi del Gabinet Econòmic confederal de CCOO a partir de les microdades de l’EPA del tercer trimestre del 2023, es pot aproximar la xifra de població assalariada que es veuria beneficiada per la reducció de jornada legal màxima de 37,5 hores.

  S’han exclòs de l’anàlisi els assalariats del sector públic, ja que tenen plantejada la seva pròpia estratègia de reducció de la jornada laboral amb un horitzó de 35 hores setmanals i on en gran nombre tenen pactada la jornada igual o inferior a 37,5 hores.

  El 91,0% de la població assalariada a temps complet del sector privat té pactades jornades superiors a 37,5 hores i es veuria beneficiada per la reducció, el que suposa un 2,3% més que la mitja estatal. Això és, en valor absolut, al voltant de 338.000 persones treballadores de les Illes Balears.

  Des del sindicat ho valorem positivament, ja que la reducció de la jornada laboral màxima afavoreix a les persones treballadores que no estan protegides per cap conveni col·lectiu i per tant són més vulnerables i, a més, tendria un efecte positiu d’arrossegament sobre el conjunt de jornades pactades als convenis col·lectius.

  A pesar de les crítiques que ja s’han fet públiques per part de la patronal, des de CCOO volem insistir en que aquesta mesura millorarà la creació de feina i la productivitat, acabarà amb el presencialisme i millorar en la conciliació familiar i és una mesura possible i desitjable.

  El Conseller d’Empresa, Ocupació i Energia també ha opinat que la reducció no s’ajusta a la realitat de Balears ni del seu mercat de treball i ha afirmat que ara la prioritat és assegurar la mà d’obra a les Illes. Cal recordar, en resposta a aquesta afirmació, que el repte de la població treballadora de les Illes Balears és poder tenir unes condicions de treball i de vida dignes. En un moment en el que les dades econòmiques són positives i hem acabat una temporada turística més llarga i amb més ocupació és necessari pensar en el benestar de la classe treballadora que és qui vertaderament crea la riquesa a aquestes illes.

  El sector més afectat, a la nostra terra, per aquesta mesura és el sector serveis que veu com s’està acabant la temporada turística. Els seus treballadors i treballadores han patit execives càrregues de feina durant aquests darrers mesos i això suposa un risc per a la seva salut i baixes potencials. Per això és important insistir que la mesura s’ha d’emmarcar necessàriament dintre del diàleg social i la negociació col·lectiva, a fi de tenir en compte les especificitats de cada un dels sectors productius de la nostra Comunitat Autònoma.