Comissions Obreres de les Illes Balears | 3 de març 2024.

Vota

Seguim reduint l’atur en temporada baixa

  L’atur a les Illes Balears continua disminuint però encara tenim un mercat de treball estacional que hem de superar.

  02/02/2024.

  URL | Código para insertar

  Segons les dades fetes públiques avui pel Ministeri d’Ocupació i Economia Social, al mes de gener l’atur registrat es xifra en 31.127 persones. Respecte al mes de desembre l’atur ha baixat en termes absoluts en -582 persones mentre la variació relativa ha estat del -1,84%. Pel que fa a la variació anual tenim una disminució del -12,45% amb un total de -4.427 aturats menys que al mes de gener del 2023. L’atur de les illes disminueix en contra del que passa a l’estat.

  Pel que fa al sectors d’activitat econòmica, la baixada de l’atur es produeix en els sectors de serveis (-465), construcció (-91), indústria (-49) i agricultura (-19), i puja a sense ocupació anterior (+42).

  En el cas de les afiliacions a la Seguretat Social, les dades mostren una mitjana mensual de 466.041 afiliacions, el seu nombre disminueix mensualment un -1,45% (-6.871) mentre la variació anual augmenta en un +3,1% (+14.226).

  Quant al tipus d’ocupació, del total dels 21.683 contractes signats, el 64,18% són indefinits i, per tant, podem dir que el nostre mercat laboral continua essent més estable.

  Les xifres que es publiquen avui mostren la situació del mercat laboral illenc en època de rebaixes i baixa activitat turística i demostren que encara que hem viscut una temporada turística excel·lent, ara mateix hi ha un nombre important de persones en situació de desocupació al mateix temps que el nombre d’afiliacions baixa. Això és característic d’una economia amb una acusada estacionalitat com la nostra, ja que el nombre d’afiliacions a la Seguretat Social ha disminuït en 169.316 persones, si ho comparem amb el mes de juliol del 2023, en plena temporada turística.

  Amb aquestes dades, des del sindicat insistim en la necessitat de mantenir la nostra activitat econòmica durant tot l’any. A més a més, seria molt positiu pels nostres recursos naturals i els nostres ecosistemes, que no es produeixin puntes d’ocupació en períodes molt concretes de l’any sinó que es poguessin tenir visitants d’una manera equilibrada tot l’any.

  Per això, persistim en recalcar la necessitat d’un pacte social i polític que contempli les millores necessàries del nostre model productiu per tal de generar llocs de feina estables i de qualitat, amb unes càrregues de treball saludables i un salari suficient que permeti tenir unes condicions de vida dignes.