Comissions Obreres de les Illes Balears | 15 de juliol 2024.

Les Illes Balears és la comunitat autònoma més afavorida per la reforma laboral

  La reforma laboral que va entrar en vigor a principis del 2022 ha tingut un efecte molt positiu en quant a la contractació indefinida i a la estabilitat laboral de les persones treballadores. A les Illes Balears ha suposat que la contractació indefinida hagi passat de suposar un 18% a un 70% de la contractació total, el millor resultat de l’estat. L’estabilitat laboral també ha implicat més consum intern i millors resultats econòmics per a les empreses.

  05/04/2024.
  .

  .

  La reforma laboral, acordada amb patronals i sindicats, que va entrar en vigor a principi de l’any 2022, no només va ser positiva per reforçar la negociació col·lectiva eliminant la ultraactivitat, disminuir la rotació, ajudar a la pujada de salaris i augmentar la dificultat de l’acomiadament,  sinó que va servir per donar estabilitat laboral a les persones treballadores.

  Segons un estudi realitzat per CCOO sobre la repercussió d’aquesta reforma en l’estabilitat de l’ocupació a les Illes Balears, el percentatge de contractes indefinits ha passat d’una mitjana del 20% a un 70% dels contractes totals. Les dades indiquen que el mes de gener del 2022 la contractació indefinida va augmentar considerablement, però no va ser fins al mes d’abril que aquest tipus de contracte va passar a representar un 80% del total i s’ha mantingut en xifres superiors al 50% cada un dels mesos posteriors, fins a dia d’avui.

  Si comparem aquestes xifres amb les d’altres comunitats autònomes i la mitjana del país, s’observa que les Illes Balears són el territori més afavorit per aquesta reforma, ja que la taxa de contractació indefinida a la nostra terra es situa 26 punts per sobre de la mitjana espanyola. També es confirma que aquesta és la comunitat autònoma amb el major percentatge de contractes indefinits aquest mes de maig amb un 74,58%, molt lluny de la segona què és Murcia amb un 57,79%.

  CCOO ha defensat tot aquest temps que la millora en la qualitat de l’ocupació, l’estabilitat laboral i les pujades salarials suposarien un progrés per a l’economia, quan d’altres presagiaven atur i i mals resultats empresarials.

  Un exemple clar és el cas de les Illes Balears on l’atur està en mínims històrics, es creen llocs de feina i també es produeixen bons resultats per a les empreses. Això no és degut únicament a l’ampliació de la temporada turística, sinó també a l’augment de la demanda interna que produeixen les persones treballadores d’aquestes illes gràcies a la seva estabilitat laboral. Els contractes indefinits, tot i que en molts casos són fixos-discontinus degut a l’estacionalitat del nostre teixit productiu, permeten fer plans de futur o accedir a un préstec o a un lloguer, a pesar dels preus desorbitats de l’habitatge. La conversió d’un contracte temporal en indefinit suposa un augment de la ratio de despesa sobre la renda. Aquest consum es tradueix en millora de l’economia balear.

  En definitiva, totes aquestes dades reforcen els pronòstics del sindicat i mostren el camí a seguir: millorar la qualitat de l’ocupació i pujar els salaris. És de justícia i així hi guanya tothom.