Comissions Obreres de les Illes Balears | 15 de juliol 2024.

Es necessari un model econòmic que permeti viure amb dignitat

  Les dades confirmen que és urgent un canvi de model i que l’atur de llarga durada s’està cronificant. En conseqüència, cal posar en marxa polítiques actives d’ocupació que ajudin a les persones desocupades a insertar-se en el món laboral; i que es trobi un equilibri en el repartiment dels beneficis empresarials.

  04/06/2024.

  URL | Código para insertar

  Segons les dades fetes públiques avui pel Ministeri de Treball i Economia Social, al mes de maig l’atur registrat es xifra en 26.742 aturats. Respecte al mes d’abril la desocupació baixa un -5,25% (-1.483) i per comparació amb el maig del 2023 la baixada se situa en el -7,15% amb un descens de -2.058 aturats.

  Per sectors, l’atur disminueix, en nombres absoluts, a Agricultura (-8), a Indústria (-42), a Construcció (-2), a Serveis (-1.359)  i a Sense Ocupació Anterior (-72).

  En el cas de les afiliacions a la Seguretat Social, les Illes Balears compten amb una mitjana mensual de 622.275 afiliacions, de manera que la taxa de variació anual se situa en el +3,44%. En nombres absoluts, la pujada anual en el nombre d’afiliacions ha estat de +20.719. Pel que fa a l’evolució mensual es registren un total de +52.949 afiliacions més, una xifra que dóna una taxa de variació del +9,30%.

  La conjuntura laboral es completa amb les dades de contractació registrada. Segons les dades del Ministeri, al llarg del mes de maig s’han registrat a les Illes un total de 52.700 contractes, dels quals el 78,4% són indefinits i  el 21,6% són temporals.

  A la vista de les dades publicades avui, CCOO corrobora la mala evolució de les xifres i la situació de crisi que vivim a les Illes, una terra en la que no es pot viure dignament treballant a temps complet.

  També volem destacar que tot i la millora en la qualitat de l’ocupació reflectida en l’elevat percentatge de contractacions indefinides aquest mes de maig, l’atur de llarga durada es cronifica i el perfil de persona desocupada és aquella que té més de 50 anys i sense estudis postobligatoris. Per això, és indispensable posar en marxa polítiques actives d’ocupació que ajudin a aquestes persones a integrar-se en el mercat laboral. 

  Per altra banda, volem destacar que durant els quatre primers mesos del 2024 a la nostra comunitat autònoma, hem tingut més turistes i la major despesa per turista que mai, al mateix temps que les condicions de vida de les persones treballadores empitjoren. Això demostra que el model econòmic de les Illes Balears és insostenible socialment i també ecològicament. És urgent posar-hi remei.

  Part de la solució ha de venir donada per les empreses, que han d’acceptar la seva responsabilitat. No és assumible que el teixit empresarial tanqui els mesos en els que no es maximitzen els beneficis, en detriment de les retribucions de la classe obrera. És necessari repensar el model i trobar un equilibri en el que treballadors, empresaris, i la ciutadania hi guanyi.

  Per tot l’exposat, des de CCOO exigim que, per una banda, l’administració posi en marxa, en negociació amb els agents socials, polítiques actives d’ocupació que reverteixin la cronificació de les persones desocupades, i per l’altra, les empreses allarguin les temporades i millorin les condicions laborals dels treballadors i treballadores de les Illes amb salaris més elevats, càrregues de feina assumibles i formació adequada per adaptar-se als canvis en el món del treball.