Comissions Obreres de les Illes Balears | 3 de març 2024.

Vota

La dictadura franquista (1938-1958)

 

1938-1942

 • Repressió sistemàtica i exhaustiva dels vençuts per anorrear-los.

 • Tribunals integrats per militars falangistes i juristes del Règim es van encarregar de dirigir la repressió contra tots aquells que s'haguessin oposat al Movimiento i que haguessin donat suport per acció o omissió a la «revolta roja».

 • Es van desmantellar completament els quadres dirigents de partits i sindicats, exiliats, empresonats o executats.

 • La resistència interior es va refugiar en la guerrilla: ELS MAQUIS, integrats per anarquistes i comunistes, principalment.

 • La CNT, el PCE i, en menor mesura, el PSOE, van aconseguir organitzar algunes cèl·lules de resistència que realitzaven accions de propaganda clandestina, tot i que amb grans dificultats i pagant-ho, en molts de casos, amb la presó i l'afusellament.

1938

 • Llei de reorganització de l'Administració central de l'Estat: vinculació del cap d'Estat i la Presidència del Govern.

 • Promulgació del Fur del treball: prohibia el sindicalisme de classe i atorgava el monopoli de les relacions laborals a l'Organización Sindical de la Falange.

1939

 • Promulgació de la Llei de responsabilitats polítiques.

 • Restabliment de la pena de mort.

 • Creació del SEU (Sindicato Español Universitario). Es va convertir en l'instrument de vigilància i control de la Universitat.

 • Creació de la «Sección Femenina». El seu objectiu era formar la dona amb sentit cristià i nacionalsindicalista.

1940

 • Creació dels sindicats verticals.

1941

 • Es crea l'INI (Institut Nacional d'Indústria).

 • Es promulga la Llei contra la maçoneria i el comunisme.

1942

 • Llei de reglamentació del treball: el Ministeri de Treball fixava les condicions de feina en totes les branques de la producció de l'Estat.

 • Afiliació obligada al sindicat vertical de tots els productors (empresaris, tècnics i treballadors).

 • Es prohibeixen les vagues.

1944

 • Llei de contractes de treball: consagrava la subordinació dels treballadors davant els seus patrons i l'Estat.

 • La vaga es declara il·legal.

 • S'organitza una entrada massiva de maquis per la Vall d'Aran. Va fracassar.

1945

 • Aprovació del Fur dels espanyols. Succedani d'una vertadera carta de drets civils i llibertats democràtiques.

 • Intensificació d'accions guerrilleres per l'esperança que la victòria aliada a la II Guerra Mundial pogués acabar amb el Règim.

1946

 • L'ONU retira els ambaixadors acreditats a l'Estat espanyol.

1947

 • Decret de la constitució de jurats d'empresa que no va entrar en vigor fins al 1953. Es concep com un organisme de col·laboració per incrementar la productivitat.

 • Vagues de la indústria a Biscaia i Guipúscoa per exigir increments salarials. Van ser durament reprimides. Foren les darreres en què els sindicats de preguerra (CNT, UGT) van tenir un paper important.

1948

 • El PCE renuncia a la tàctica guerrillera

1950

 • S'aixeca la condemna de l'ONU al règim franquista.

 • Inici de la fi de l'aïllament internacional.

1951

 • Boicot als tramvies de Barcelona per l'apujada de tarifes. L'èxit aconseguit desencadena una vaga general que va paralitzar la ciutat entre el 12 i el 14 de març.

1953

 • Concordat amb la Santa Seu.

 • Signatura del tractat hispanoamericà.

 • Primeres eleccions de jurats d'empresa, només a les de més de mil treballadors, després de set anys de la seva constitució. L'aparell del sindicat vertical controlava el procés electoral.

 • Els treballadors agrupats en comissions obreres utilitzaran aquestes eleccions per preparar candidatures alternatives a les de les empreses i la burocràcia del sindicat vertical i presentar plataformes reivindicatives.

1955

 • Espanya ingressa a l'ONU

 • Vagues i protestes per l'alça dels preus.

 • Noves protestes pels salaris. La mineria asturiana aporta un nou mecanisme de representació obrera: la comissió d'obrers elegida entre els vaguistes al marge del sindicat oficial per reclamar davant els patrons. Això va ser l'embrió del que seria en el futur CCOO.

1958

 • Llei de procediment laboral: els obrers podien triar advocats.

 • Llei de convenis col·lectius: restablia amb limitacions la possibilitat de negociació directa entre els representants dels treballadors i dels empresaris, en el si de l'Organització Sindical Oficial.

 • TVE, estatal, va començar les emissions sotmesa a una forta censura.

 • Estat d'excepció a Astúries durant quatre mesos com a resposta a la vaga.

 • Les comissions obreres van aprofitar les possibilitats de la Llei de convenis col·lectius per continuar la lluita reivindicativa.